Uroczyste otwarcie Klubu Senior +

W dniu wczorajszym dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior + w Mostku. W wydarzeniu uczestniczyło prawie pięćdziesiąt osób chętnych do uczestnictwa w klubie. Przybyli również znamienici goście: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Makola. Przywitały ich małe „Makowianki”, które na tę okazję wyrecytowały specjalnie przygotowany wierszyk. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

Kierownik GOPS Małgorzata Stachnik - Skóra przedstawiła zakres wykonanej przez gminę inwestycji związanej z adaptacją budynku po byłej szkole na potrzeby klubu oraz oprowadziła gości po nowo wyremontowanym zapleczu. Seniorzy zaprezentowali humorystyczny repertuar własnego autorstwa, który jest dowodem na to, że Klub Seniora jest bardzo potrzebny. Dzięki staraniom władz gminy i pozyskanym środkom z budżetu państwa udało się stworzyć miejsce przyjazne osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.

Mamy nadzieję, że Seniorzy chętnie będą korzystać z przygotowanej oferty zajęć, tak aby mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które wcześniej brakowało czasu i możliwości. Zajęcia w nowo powstałym klubie prowadzone będą w poniedziałki, czwartki i soboty przez terapeutę Urszulę Jasłowską oraz fizjoterapeutę Monikę Dróżdż.