Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że do dnia 28 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.