Mundury damskie dla OSP

W ostatnim czasie gmina Gołcza zakupiła siedem kompletów damskich mundurów strażackich. Dwa z nich trafiły do jednostki w Szreniawie, a pozostałe pięć do jednostki w Wysocicach. Koszt zakupu to około 4 tys. zł. Dodatkowo zamówiono jeszcze jeden zestaw, który wkrótce otrzyma kolejna druhna z Wysocic.