Likwidacja barszczu Sosnowskiego w 2018 roku

Gmina Gołcza kolejny rok z rzędu realizuje zadanie pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Gołcza" w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 7 400 zł brutto. Natomiast kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie wynosi 6 660 zł.