Informacja o konkursie dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, osiemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który dostępny jest we wszystkich Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS formularza zgłoszeniowego w terminie do 23 kwietnia 2021r.

plakat konkursKRUS