„Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 18 marca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyła się XLIV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - VI i VII - VIII. Brali w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych w Wysocicach i Gołczy.

Wyniki w kategorii klas I – VI:

1. Karol Radłowski – Szkoła Podstawowa w Wysocicach

2. Kacper Dudek – Szkoła Podstawowa w Gołczy

3. Maja Pacia – Szkoła Podstawowa w Gołczy.

Wyniki w kategorii klas VII i VIII:

1. Karolina Maślanka – Szkoła podstawowa w Gołczy

2. Natalia Gąsior – Szkoła Podstawowa w Gołczy

3. Jakub Bazyl – Szkoła Podstawowa w Wysocicach.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich grupach otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy w Gołczy. Dodatkowo zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych mają zarezerwowane miejsca na letni obóz nad morzem. Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja w skład której wchodzili nauczyciele-opiekunowie, Komendant Gminny dh Paweł Pysz i Pracownik UG Paweł Pardała.