Prace geodezyjno-kartograficzne w gminach powiatu miechowskiego

W związku z realizacją projektu przez Starostwo Powiatowe w Miechowie pn. "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Firma MGGP S.A. z Tarnowa wyłoniona w drodze przetargu wykonuje czynności geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostkach ewidencyjnych: Miechów - obszar wiejski, Charsznica, Gołcza i Książ Wielki.

Zgodnie z powyższym uprasza się właścicieli nieruchomości o umożliwienie wstępu na grunt (prawo wstępu wynika z art. 13 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego) w celu dokonania niezbędnych pomiarów budynków oraz zebrania informacji o budynkach oraz sposobie wykorzystania gruntów.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o udzielenie informacji o posiadanych budynkach i lokalach geodetom wykonującym prace terenowe.

Prace będą wykonywane w miesiącach marzec - sierpień 2021r.

Pomiary budynków nie będą poprzedzone dodatkowym imiennym zawiadomieniem.

Więcej informacji tutaj...