Bitwa Regionów 2021 - VI edycja konkursu kulinarnego dla KGW

Konkurs kulinarny adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Praca konkursowa obejmuje:
- przygotowanie opisu receptury i przepisu wykonania tradycyjnej potrawy regionalnej charakterystycznej dla regionu działania KGW (z wyłączeniem deserów);
- przygotowanie potrawy i wykonanie jej prezentacji w formie filmu wideo.

Uwaga: Każde KGW może zgłosić do udziału w konkursie jedną potrawę.

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej do właściwego ze względu na teren działania KGW Oddziału Terenowego KOWR. Wykaz OT KOWR jest opublikowany na stronie www.bitwaregionow.pl

Więcj informacji tutaj...

Regulamin pobierz...

plakat