Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - osobom, które zadeklarowały odbiór w gotówce - będzie wypłacany w Krakowskim Banku Spółdzielczym - oddział w Gołczy od dnia 30 kwietnia do dnia 12 maja 2021r.