Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy

Aby umożliwić mieszkańcom ekologiczne pozbywanie się odpadów, w Gołczy, przy drodze powiatowej w kierunku Rzeżuśni, wybudowany zostanie nowoczesny i funkcjonalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Na ten cel nasza gmina pozyskała 600 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę na wykonanie inwestycji z firmą P.H.U.P. MIKA z Nasiechowic. Łączna wartość zadania to 742 925,60 zł.