„Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych”

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. „Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych”.

W ramach projektu organizowany jest wyjazd, który ma na celu usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rolnikami z Północy Polski oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicznych. W wyjeździe uczestniczyć będzie 50 osób: opiekun merytoryczny oraz 49 rolników ekologicznych i agroturystycznych oraz rolników konwencjonalnych zainteresowanych zmianą profilu produkcji.

Wyjazd umożliwi uczestnikom nawiązanie kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności wysokiej jakości oraz podejmowanie działań zmierzających do skracania łańcuchów dostaw. Wizyty w zachodniopomorskich gospodarstwach będą także inspiracją do przenoszenia zdobytych informacji i rozwiązań na grunt naszego województwa, które podobnie jak zachodniopomorskie jest województwem o wysokich walorach rolniczo-turystycznych. W dłuższej perspektywie efektem realizacji operacji będzie wzrost konkurencyjności gospodarstw małopolskich rolników na lokalnym rynku.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie:

www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl

www.mir.krakow.pl

mir