Inwestycje drogowe

W Mostku rozpoczęto prace ziemne przy drodze gminnej Mostek - Kruchy. W ramach zadania zmodernizowany zostanie odcinek o długości ok. 1 km. Remont drogi obejmuje odtworzenie istniejących rowów i przebudowę przepustów pod zjazdami, utwardzenie poboczy oraz nową nakładkę asfaltową.
Zadanie realizowane jest w całości z własnych środków gminy, a jego koszt opiewa na kwotę 224 702,44 zł.

W Szreniawie trwa modernizacja drogi dojazdowej do pól o długości 605 m. Koszt zadania to 87 065,55 zł. Jest to już czwarty w tym roku odcinek drogi wykonywany w ramach dotacji pozyskanej z budżetu województwa małopolskiego związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Natomiast przed żniwami przebudowano trzy odcinki dróg dojazdowych do pól (Maków – Kamienica oraz w Ulinie Wielkiej i Przybysławicach) o łącznej dlugości blisko 3,4 km za kwotę 433 072,48 zł. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego do wszystkich odcinków dróg dojazdowych do pól wynosi 250 000 zł.