Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie wypłacany w kasie tut. urzędu od 25 do 29 października 2021r.