Gołcza: Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Gołcza: Wielkanoc do pól - dł. 1090 mb ( w km 0+000 -1+090), Maków do pól - dł. 778 mb (w km 0+000-0+778), Zawadka do pól - dł. 806 mb (w km 0+000-0+806).

Gołcza: Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Gołcza: Wielkanoc do pól - dł. 1090 mb ( w km 0+000 -1+090), Maków do pól - dł. 778 mb (w km 0+000-0+778), Zawadka do pól - dł. 806 mb (w km 0+000-0+806).

1. Ogłoszenie - pobierz

2. SIWZ - pobierz, pobierz doc

3. Przedmiar - pobierz

4. Projekt Maków 1 - pobierz

5. Projekt Maków 2 - pobierz

6. Projekt Wielkanoc 1 - pobierz

7. Projekt Wielkanoc 2 - pobierz

8. Projekt Zawadka 1 - pobierz

9. Projekt Zawadka 2 - pobierz

10. STWIOR Maków 1 - pobierz

11. STWIOR Maków 2 - pobierz

12. STWIOR Maków 3 - pobierz

13. STWIOR Maków 4 - pobierz

14. STWIOR Wielkanoc 1 - pobierz

15. STWIOR Wielkanoc 2 - pobierz

16. STWIOR Wielkanoc 3 - pobierz

17. STWIOR Wielkanoc 4 - pobierz

18. STWIOR Zawadka 1 - pobierz

19. STWIOR Zawadka 2 - pobierz

20. STWIOR Zawadka 3 - pobierz

21. STWIOR Zawadka 4 - pobierz

22 . Umowa - pobierz

Remont i przebudowa dróg gminny na terenie gminy Gołcza.

Remont i przebudowa dróg gminny na terenie gminy Gołcza.

Nr ogłoszenia 37123-2016.

Data zamieszczenia 11.04.2016

 

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ pdf - pobierz

SIWZ doc - pobierz

STWiOR - pobierz

WT - pobierz

Przebudowa Ulina Mała - pobierz

Przebudowa Wysocice - pobierz

Przedmiar przebudowa Ulina Mała Wysocice - pobierz

Przedmiar remont Ulina Mała - pobierz

Przedmiar remont Wysocice - pobierz

Remont Ulina Mała - pobierz

Remont Wysocice - pobierz

Załącznik nr 7 umowa - pobierz

 

Przetarg pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gołcza w sezonie 2015/2016 wraz z pozimowym usunięciem materiałów sypkich używanych do uszorstnienia dróg"

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gołcza w sezonie 2015/2016 wraz z pozimowym usunięciem materiałów sypkich używanych do uszorstnienia dróg".

Data zamieszczenia: 25 września 2015 roku

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 (doc) - pobierz

Załącznik nr 2 (doc) - pobierz

Załącznik nr 3 (doc) - pobierz

Załącznik nr 4 (doc) - pobierz

Załącznik nr 5 (doc) - pobierz

Załącznik nr 6 (doc) - pobierz

Załącznik nr 7 (doc) - pobierz

Załącznik nr 8 (doc) - pobierz

Załącznik nr 9 (jpg) - pobierz

III przetarg nieograniczony pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza, na których zamieszkują mieszkańcy"

Wójt Gminy Gołcza ogłasza III przetarg nieograniczony pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza, na których zamieszkują mieszkańcy".

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ – pobierz

Załącznik nr 1(pdf) – pobierz

Załącznik nr1(doc) - pobierz

Załącznik 2(pdf)  - pobierz

Załącznik 2(doc)  - pobierz

Załącznik nr 3(pdf) – pobierz

Załącznik nr3(doc) - pobierz

Załącznik nr 4(pdf)– pobierz

Załącznik nr4(doc) - pobierz

Załącznik nr 5(pdf) – pobierz

Załącznik nr5(doc) - pobierz

Załącznik nr 6(pdf) – pobierz

Załącznik nr6(doc) - pobierz

Załącznik nr 7(pdf) – pobierz

Załącznik nr7(doc) - pobierz

Załącznik nr 8(pdf) – pobierz

II przetarg nieograniczony pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza, na których zamieszkują mieszkańcy

Wójt Gminy Gołcza ogłasza II przetarg nieograniczony pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza, na których zamieszkują mieszkańcy".

 

Ogłoszenie – pobierz

SIWZ – pobierz

Odpowiedzi do SIWZ(10.08.2015r.) - pobierz

Załącznik nr 1(pdf) – pobierz

Załącznik nr1(doc) - pobierz

Załącznik nr 2(pdf)pobierz

Załącznik nr2(doc) - pobierz

Załącznik 2(pdf) poprawiony - pobierz

Załącznik 2(doc) poprawiony - pobierz

Załącznik nr 3(pdf) – pobierz

Załącznik nr3(doc) - pobierz

Załącznik nr 4(pdf)– pobierz

Załącznik nr4(doc) - pobierz

Załącznik nr 5(pdf) – pobierz

Załącznik nr5(doc) - pobierz

Załącznik nr 6(pdf) – pobierz

Załącznik nr6(doc) - pobierz

Załącznik nr 7(pdf) – pobierz

Załącznik nr7(doc) - pobierz

Załącznik nr 8(pdf) – pobierz