Gmina Gołcza wśród najlepszych gmin w Polsce!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza gmina zajęła 9 miejsce w XV edycji ogólnopolskiego Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gminy wiejskie. W dniu 30 września 2019r. podczas  gali finałowej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha odebrał zaszczytne wyróżnienie, które przyznano najlepszym miastom i gminom w Polsce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. To wielki sukces znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepszych samorządów w Polsce.

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

fot. Archiwum UG Wielka Wieś

ranking