Konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Gołcza

W dniu 28 kwietnia 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej przez gminę Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Lesława Blachę. Na pierwsze konsultacje zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszej gminy, lokalni przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także młodzi mieszkańcy gminy. Konsultacje przeprowadzone zostały przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego, która opracowuje dokument strategiczny. W czasie spotkania zaprezentowana została diagnoza gospodarcza i demograficzna gminy na tle powiatu miechowskiego, a także powiatów i gmin okalających. Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju gminy poprzez wypełnienie stosownych ankiet oraz poprzez zabranie głosu w dyskusji i przedstawienie swoich wizji i propozycji do opracowywanego dokumentu.