Ulina2 DzienDziecka2024

I miejsce Gminy Gołcza w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021

Miło nam poinformować, że nasza gmina zajęła I miejsce w plebiscycie EKO HERO Małopolski 2021 w kategorii Gmina Eko-Hero do 15 000 mieszkańców. Konkurs zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Grupę Polska Press. Jego celem było  wyróżnienie małopolskich gmin, firm oraz inicjatyw w zakresie działalności proekologicznej.

Nasz samorząd doceniony został m.in. za takie przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska, jak: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe, czy pompę ciepła.

Zwycięzców wyłoniła Kapituła plebiscytu w składzie: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, Dyrektor Departamentu Środowiska UMWM Karolina Laszczak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej Małgorzata Fedorczak – Cisak, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marcin Guzik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego Wojciech Mucha.