Koknkurs Ukraina

Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Wsparcie udzielane jest:   w formie refundacji poniesionych kosztów (JST 63,63%, a pozostali beneficjenci 80% kosztów kwalifikowanych wskazanych we wniosku).  

Zgodnie z zapisami LSR całkowita minimalna wartość operacji nie może być mniejsza niż 50 000 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 01.02.2022 do 21-02-2022 do godz. 17:00.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania w Miechowie ul. Janów Dolny 17/3 w godz. od 9:00 do 17:00.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.                               

Wskaźnik produktu  W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.       

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 281 225,56 € /ok. 1 125 022,24 zł/

Więcej informacji na stronie:   www.miechowjaksa.home.pl    lub pod tel. 41 38 349 43.