Koknkurs Ukraina

Noworoczne Spotkanie 2022

Noworoczne spotkanie zorganizowane w dniu 15 stycznia 2022r. było okazją do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań, a także uhonorowania osób, którzy swoją postawą, czy wieloletnią pracą wspierają działania gminy. Doceniono również firmy, które w sposób szczególny wyróżniają się w sferze biznesu stanowiąc cenną inspirację do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Gołcza.

Niestety nie wszyscy zaproszeni goście mogli osobiście wziąć udział w spotkaniu. Miło nam jednak było gościć Pana Michała Gurdę - asystenta Wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka i Panią Ewę Gil – zastępcę Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego. Obecni byli m.in.: radny sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka wraz z radnymi powiatowymi, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka wraz z radnymi Gminy Gołcza, Komendant Powiatowy PSP Michał Majda, sołtysi wsi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Gołczy.

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podziękował wszystkim za współpracę. Następnie szczególnie zasłużonym wręczył laury, statuetki i odznaczenia jako wyraz uznania i docenienia działań na rzecz rozwoju naszej gminy. „Złoty Laur” dla Wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka odebrał jego asystent Michał Gurda. „Srebrny Laur” dla Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity odebrała zastępca dyrektora Biura Wojewody Ewa Gil. Nagrodę „Ambasadora biznesu” otrzymał prezes Linoszczelu Krzysztof Gamrat, natomiast statuetkę „Mistrza biznesu” Firma ZET-POL Janusza Zadęckiego. Odznakę „Zasłużony dla Gminy Gołcza” wójt Lesław Blacha wręczył wieloletniej sołtys wsi Barbarze Brodzie i radnemu gminy Mirosławowi Wójcikowskiemu oraz firmie „AGRO”, w imieniu której wyróżnienie odebrał współwłaściciel firmy Łukasz Majchrowski. Szczególne podziękowania za dobrą współpracę skierowane zostały także do Komendanta Powiatowego PSP Michała Majdy.

Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście. List od Wojewody Łukasza Kmity odczytała Zastępca dyrektora Biura Wojewody Ewa Gil.

Spotkanie uświetnił występ instrumentalno – wokalny w wykonaniu Piotra Święchowicza, Gabrieli Byczek i Weroniki Żurowicz, który wprowadził zgromadzonych w świąteczny nastrój.