ceeb2

XXX sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 17.02.2022r. Rada Gminy podjęła 15 uchwał. Między innymi dokonano zmian w budżecie na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przyznano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Makowie i Trzebienicach, a także zdecydowano o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Podjęto uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz związane z wysokością ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP. Obniżono opłatę za zajęcie pasa drogowego, zmieniono skład Rady Społecznej SP ZOZ w Gołczy oraz ustalono wysokość diet dla sołtysów. Wysłuchano również sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ostatnim punktem sesji były wolne wnioski, które głównie dotyczyły bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy.