Poradnik - zagrożenia

Zagrożenie jest to nagłe lub przewidziane zdarzenie spowodowane siłami natury lub wynikające z działalności człowieka mogące spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, jak również innych ważnych dla człowieka wartości. Zagrożenie może bezpośrednio spowodować kryzys lub prowadzić do jego wystąpienia. 

    Do zagrożeń można zaliczyć:
  • Pożar
  • Powódź
  • Huragan
  • Katastrofy komunikacyjne
  • Uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych
  • Katastrofy budowlane
  • Katastrofy energetyczne
  • Terroryzm