inf harmonogram

 

„Poznaj swój komputer” – kurs komputerowy w ramach działania Ośrodka Wsparcia w Mostku

W okresie od 05.05.2014r. do 17.06.2014r. przeprowadzony został Bezpłatny Kurs Komputerowy dla uczestników Ośrodka Wsparcia w Mostku, pod nazwą: „Poznaj swój komputer”. Kurs skierowany był dla początkujących adeptów obsługi komputera i Internetu: osób starszych, dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się dwa dni w tygodniu (poniedziałki i wtorki), w godzinach od 14.00 do 16.00 w sali komputerowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy. Zajęcia prowadził informatyk z doświadczeniem pracy z seniorami - Pan Przemysław Krupa. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę na temat obsługi komputera oraz Internetu. Nauczyli się posługiwać myszką, pisać na klawiaturze, obsługiwać program MS Paint oraz MS Word, wyszukiwać strony internetowe oraz interesujące ich informacje, zakładać pocztę elektroniczną oraz posługiwać się nią, znajdować rozrywki typu gry i krzyżówki. Podczas zajęć, młodzież chętnie pomagała starszym wdrożyć się w obsługę komputera i Internetu. Celem kursu było zacieśnienie relacji wielopokoleniowych poprzez wspólną naukę. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy ukończenia kursu. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na warsztatach ułatwi kursantom codzienne korzystanie z dobrodziejstw nowoczesności.