inf harmonogram

 

VII Gołeckie Żniwogranie

W tym roku VII Gołeckie Żniwogranie odbyło się 21 sierpnia na stadionie sportowym w Przybysławicach. Mimo deszczu nie zabrakło dobrej atmosfery, o którą zadbali organizatorzy święta oraz wszyscy uczestnicy wydarzenia. Uroczystość rozpoczęto od mszy świętej, którą odprawił ks. Grzegorz Nalepa z parafii Szreniawa, w koncelebrze proboszcza parafii Czaple Wielkie ks. Jacka Wójcickiego oraz proboszcza parafii Gołcza ks. Edwarda Kuzki. Podczas mszy poświęcone zostały wieńce oraz chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

W tym roku, wieńce zaprezentowały sołectwa: Trzebienice, Kamienica, Maków, Rzeżuśnia, Gołcza, Wysocice, Ulina Wielka, Ulina Mała, Żarnowica oraz Klub Senior + w Mostku.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha od powitania wszystkich zgromadzonych gości i mieszkańców. Następnie głos zabrali: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Jerzy Radoń, Dyrektor Oddziału Regionalnego KOWR w Krakowie Janina Burzyńska, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie Michał Mrówka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka.

Po przemówieniach gości, starostowie dożynek Elżbieta Kozieł z Krępy i Witold Sęk z Kamienicy przekazali poświęcony bochen chleba na ręce gospodarzy święta Wójta Gminy Lesława Blachy oraz Przewodniczącej Rady Gminy Moniki Mrówki. Podzielonym wypiekiem częstowano wszystkich uczestników święta.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Tradycyjne przyśpiewki zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z Makowa, Uliny Wielkiej i Kamienicy. Dodatkowo Stowarzyszenie Makowianki z Makowa przygotowały fantastyczną inscenizację. Ich występ wywołał mnóstwo śmiechu i gromkie brawa publiczności. Umiejętnościami tanecznymi pochwalili się uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołczy i w Wysocicach, a także grupy taneczne działające przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza: Prestiż, Pieguski, TN1, TN2, Power. Występy wokalne zaprezentowały: Magdalena Robakowska, Karolina Smolec oraz Julia Dróżdż. Wspaniały koncert zagrała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza „Czapelanka” pod batutą Piotra Święchowicza.

VII Gołeckie Żniwogranie uświetnili znamienici goście: Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński.

Wójt Gminy Lesław Blacha, w sposób szczególny podziękował Wicemarszałkowi Ryszardowi Terleckiemu, Wicemarszałkowi Markowi Pękowi oraz Wojewodzie Łukaszowi Kmicie za ogromne wsparcie i okazywaną pomoc dla naszej gminy. Wyrazem uznania i wdzięczności był m.in. Złoty Laur dla Wicemarszałka Ryszarda Terleckiego.

Nasi znamienici goście odwiedzili stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, gdzie mogli zasmakować regionalnych specjałów, a także stoiska wystawiennicze różnych instytucji. Degustację potraw przygotowały koła gospodyń wiejskich z Trzebienic, Uliny Wielkiej i Makowa. Jednocześnie odbył się konkurs kulinarny "Bitwa Regionów" zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wzięły w nim udział koła gospodyń wiejskich z: Wysocic, Makowa, Żarnowicy oraz Jelczy, Wierzbia i Górki Kościejowskiej.

Zwycięzcą konkursu zostało Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocicach za „Pasztet Dłubniański”. Drugie miejsce zdobyło Stowarzyszenie Makowianki z Makowa za „Żeberka w kapuścianej kołderce”. Trzecie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Jelczy za „Jelczańskie golonko pieczone w warzywach serwowane z młodymi ziemniakami i koperkiem oraz tradycyjną zasmażaną kapustą”.

Pozostałe koła zaprezentowały równie smaczne potrawy. KGW w Wierzbiu "Wierzbianki" – „Kapuśniaczki z barszczem czerwonym”, KGW w Żarnowicy – „Duszone roladki w kapuście” oraz KGW Górka Kościejowska -  „Pitusek chrzanowy na swojskim zakwasie”.

Wszystkim gospodyniom gratulujemy kunsztu kulinarnego i życzymy kolejnych wygranych konkursów.

Na stoiskach wystawienniczych promowały się m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza, Placówka KRUS w Miechowie, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miechowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Krajowy Ośrodek Wspacia Rolnictwa w Krakowie oraz Ekodoradcy z Gminy Gołcza i Powiatu Miechowskiego, Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach.

W tym roku, w rytm muzyki tanecznej bawił zespół LIFE DANCE, a gwiazdą wieczoru był zespół BRATHANKI.