inf harmonogram

 

Sierpniowe obrady Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 25.08.2022r. Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą budżet na 2022 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w Makowie.

Podczas sesji procedowano uchwały związane z gospodarką komunalną, o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w Czaplach Małych oraz o wyrażeniu zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Trzebienicach.

Znaczną część obrad pochłonęły sprawy oświatowe. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Gołcza na rok szkolny 2022/2023, a także w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. Następnie dyrektorzy szkół podstawowych przedstawili informacje o działalności szkół w ubiegłym roku szkolnym orazo przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wcześniej stan przygotowania placówek oświatowych został zwizytowany przez Komisje Rady Gminy, które osobiście mogły go ocenić w dniu 17.08.2022r.

Kolejnym punktem były informacje na temat działalności klubów sportowych i Akademii Piłkarskiej Gołcza. Osiągnięciami sportowymi pochwalili się Prezes Akademii Krystyna Marczewska oraz przedstawiciel klubu sportowego „Olimpia” Czaple Wielkie Jacek Szumiński.

Obrady zakończyły wolne wnioski, które dotyczyły bieżącej działalności gminy.