Wrześniowa sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu 28.09.2022r., Rada Gminy podjęła uchwały wynikające z bieżącej działalności gminy. Dokonano zmian w budżecie, które polegały między innymi na wprowadzeniu do budżetu środków na wypłatę „dodatku węglowego” w kwocie 6 726 980 zł, subwencji oświatowej oraz dotacji związanej z obsługą programu „Czyste Powietrze”.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu. Z zakresu gospodarki komunalnej zdecydowano o zamianie gruntów położonych w miejscowości Krępa oraz nabyciu na mienie gminy nieruchomości w Ulinie Wielkiej. Podjęta została także uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza.