inf harmonogram

 

Informacja o konkursie fotograficznym

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Piękna Ziemia Miechowska". Więcej informacji tutaj