inf harmonogram

 

"Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza"

W dniu 23 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się otwarcie VII edycji projektu "Czas na aktywną integrację zawodową w Gminie Gołcza" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy.  Projekt ten stanowi kontynuację działań prowadzonych od 2008r.

Na początku spotkania koordynator merytoryczny projektu Renata Domagała powitała wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim uczestników projektu, a następnie poinformowała o planowanych działaniach i formach wsparcia w ramach tegorocznego projektu oraz przedstawiła obowiązki beneficjentów, jakie wynikają z uczestnictwa w projekcie. Uczestniczący w spotkaniu Wójt Gminy Lesław Blacha życzył wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu.

Zgodnie z przeprowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozą potrzeb, beneficjenci projektu wezmą udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, treningu pracy, a także treningu kompetencji życiowych. Przeprowadzone zostaną również kursy zawodowe: kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, prawa jazdy kat B, operatora wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych, kurs przygotowujący do spawania elektrodą otuloną, komputerowy oraz opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Pierwsze szkolenie to ,,Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, który rozpoczął się tuż po spotkaniu.         

Głównym celem VII edycji projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 18 mieszkańców gminy Gołcza, świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt zostanie zakończony w grudniu bieżącego roku.

EFS