Umowa o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wójt Gminy Lesław Blacha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romany Nowak podpisał z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą umowę o dofinansowanie remontu drogi w Czaplach Wielkich. Kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 178 016 zł. Obecnie dobiegają końca procedury przetargowe i już wkrótce będzie można rozpocząć realizację inwestycji.

025