Projekt "Trenuj jak żołnierz"

Minister Obrony Narodowej ogłosił uruchomienie nowego projektu pn. „Trenuj jak żołnierz”. Celem projektu jest przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. Propozycja przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat oraz posiadają obywatelstwo polskie.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/

Więcej informacji na temat projektu „Trenuj jak żołnierz”: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dolacz-do-nas--projekt-trenuj-jak-zolnierz-wystartowal