Informacja o możliwości nabycia węgla w ramach sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Gmina Gołcza informuje, iż w ramach sprzedaży końcowej paliwa stałego można jeszcze nabyć następujące sortymenty w ilości: kostka – 3 t, ekogroszek – 26 t. Zapraszamy osoby zainteresowane nabyciem węgla do składania wniosków według załączonego w ogłoszeniu wzoru w terminie do 31 maja 2023r.

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Gołczy pok. nr 2.

Cena za 1 tonę węgla - 1.750,00 zł brutto.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez gminę w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

WAŻNE:

Do skorzystania z zakupu węgla w preferencyjnej cenie uprawnione są osoby, które kwalifikują się do otrzymania dodatku węglowego.

Każda osoba która wcześniej kupiła węgiel po preferencyjnej cenie, może ponownie złożyć kolejny wniosek.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Wniosek pobierz