Wyróżnienie dla Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza "Czapelanka"

Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza  „Czapelanka”  wzięła udział w XXV Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu. Zaprezentowała musztrę oraz zagrała trzy utwory. Komisja Międzypowiatowych Eliminacji do 45. Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2023 przyznała naszej orkiestrze wyróżnienie. Dodatkowo orkiestra otrzymała nagrodę pieniężną. Cieszymy się bardzo i gratulujemy!

Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

Warunkiem udziału w Festiwalu była prezentacja orkiestry przed Komisją Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz organizatorów.

 

Orkiestry biorące udział w konkursie zobowiązane były do udziału w przemarszu, podczas którego oceniana była prezencja orkiestry i gra w marszu według następującego schematu:

- rozpoczęcie gry z wyznaczonego miejsca,

- podczas przemarszu wykonanie pierwszego młynka (w tył na lewo), w drodze powrotnej po minięciu Komisji wykonanie drugiego młynka w wyznaczonym miejscu,

- zatrzymanie orkiestry z grą w miejscu przebywania Komisji,

- po zatrzymaniu, doraźne przerwanie gry i na komendę ustną, wykonanie zwrotu w kierunku Komisji,

- po oddaniu honoru na komendę ustną wykonanie zwrotu w kierunku odmarszu i rozpoczęcie gry nowego marsza z nabiciem perkusji.

Na estradzie orkiestry wykonywały po 3 utwory, w tym obowiązkowo, jeden utwór polskiego kompozytora.

Na ocenę końcową składała się punktacja za przemarsz i prezentację orkiestry według kryteriów:

- brzmienie orkiestry i intonacja,

- interpretacja utworów (dynamika, tempo, frazowanie),

- rytm i artykulacja,

- zgodność wykonania z partyturą,

- ogólne wrażenie artystyczne.