Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 11 czerwca 2023 roku na boisku w Przybysławicach. Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna w Szreniawie. W zmaganiach wzięło udział 13 drużyn seniorskich męskich, 1 drużyna seniorska kobieca z Czapel Wielkich oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (4 sekcje chłopców i 1 sekcja dziewcząt).

Na zawodach obecni byli: mł. bryg. Mariusz Idzik - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie, Mirosław Dróżdż – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, dh Adam Domagała – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Miechowie oraz gospodarz zawodów Prezes Zarządu Gminnego ZOSPRP w Gołczy – Wójt Gminy Lesław Blacha.

Po przywitaniu drużyn przez Komendanta Gminnego Pawła Pysza odbyła się krótka odprawa z sędziami, którym przewodniczył sędzia główny mł. bryg. Artur Zieliński z Komendy PSP w Miechowie. Zawody rozpoczęto od ćwiczenia bojowego MDP polegającego na zbudowaniu przez tor przeszkód linii wężowej, napełnieniu zbiorników z wodą, dopasowaniu armatury pożarniczej oraz na zawiązaniu określonych węzłów. Grupy MDP zaprezentowały się także w sztafecie pożarniczej. Drużyna kobieca i drużyny męskie wykazały się swoimi umiejętnościami w sztafecie pożarniczej i w następnej kolejności w części bojowej. Część bojowa drużyn seniorskich miała na celu jak najszybsze rozwinięcie linii wężowej i strącenie prądem wody obiektów ustawionych na końcu toru.

Zmagania w grupie MDP (sekcja dziewczęca) oraz Kobiecej Drużynie Pożarniczej, zakończyły się rozdaniem pamiątkowych pucharów za zajęcie pierwszych miejsc.

Wyniki w grupie MDP (sekcja chłopięca):

I miejsce OSP MDP Gołcza

II miejsce OSP MDP Trzebienice

III miejsce OSP MDP Szreniawa

IV miejsce OSP MDP Czaple Wielkie

Wyniki w grupie seniorów OSP:

I miejsce OSP Przybysławice

II miejsce OSP Czaple Wielkie

III miejsce OSP Ulina Wielka

IV miejsce OSP Czaple Małe

V miejsce OSP Chobędza

VI miejsce OSP Wielkanoc

VII miejsce OSP Szreniawa

VIII miejsce OSP Rzeżuśnia

IX miejsce OSP Trzebienice

X miejsce OSP Kamienica

XI miejsce OSP Wysocice

XII miejsce OSP Gołcza

XIII miejsce OSP Maków

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Dodatkowo 3 pierwsze drużyny z grupy OSP zostały nagrodzone bonami pieniężnymi do rozdysponowania na własne potrzeby. Natomiast organizatorzy zawodów otrzymali sprzęt ochrony osobistej w postaci ubrania specjalnego i trzech ubrań koszarowych dla druhów ze Szreniawy. Po ich rozdaniu Komendant Gminny złożył meldunek Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSPRP w Gołczy o zakończeniu zawodów.

Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Wójta Gminy Gołcza. Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom osiągniętych wyników, a OSP Szreniawa dziękujemy za sprawną organizację zawodów.