Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów

W dniu 10 listopada 2023r. odbył się długo wyczekiwany Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów. Z uwagi na nieoczekiwane okoliczności m.in. takie jak pandemia, Jubilaci czekali na tę uroczystość dwa lata. Wszystkich przybyłych powitała Zastępca Kierownika USC Dorota Cęcek. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel, Skarbnik Gminy Romana Nowak, Dyrektor ZEAS Urszula Więcławek, Proboszcz Parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski.

Jubileusz Złotych Godów świętowali: Bożena i Włodzimierz Bąk z Żarnowicy, Marta i Jerzy Bryła ze Szreniawy, Teresa i Wiesław Domagała z Buku, Grażyna i Adam Jagła z Uliny Wielkiej, Marianna i Andrzej Konieczni ze Szreniawy, Maria i Krzysztof Kurach z Czapel Małych, Bogumiła i Ryszard Wendel z Krępy, a także nieobecni podczas uroczystości Halina i Jan Szlachta z Wysocic.

Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili: Elżbieta i Roman Seweryn z Buku, jak również dwie pary, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu: Henryka i Piotr Gajos z Rzeżuśni oraz Zdzisława i Stanisław Mitela z Uliny Małej.

Dostojni Jubilaci odznaczeni zostali przyznanymi przez Prezydenta RP medalami. Wręczono im dyplomy gratulacyjne, kwiaty, upominki, złożono życzenia oraz odśpiewano „Sto lat”.

Tak wyjątkowi Jubilaci są przykładem, jak wytrwale, odważnie i z uporem pokonywać trudności dnia codziennego dla dobra założonej rodziny. Stanowią żywe świadectwo trwałości małżeństwa i wzajemnej miłości. Życzymy im kolejnych wspaniałych jubileuszy oraz wiele lat w zdrowiu, szczęściu i miłości.