Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada, w Gołczy uroczyście obchodzono 105. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Święto rozpoczęto przed Urzędem Gminy w Gołczy od wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Następnie złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego. Hymn odegrała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza - Czapelanka.

Zgromadzone poczty sztandarowe, radni, sołtysi, przedstawiciele urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, Komendanci Powiatowi Policji i PSP, zaproszeni goście, delegacje kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy przemaszerowali do kościoła parafialnego w Gołczy. Odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny przez proboszcza parafii Czaple Wielkie ks. Jacka Wójcickiego, w koncelebrze proboszcza parafii Gołcza ks. Edwarda Kuzki, proboszcza parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacka Kalkowskiego, proboszcza parafii Szreniawa ks. Józefa Barana oraz proboszcza parafii Wysocice ks. Mirosława Besterechy.

Po nabożeństwie udano się do hali sportowej, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości. Po przemówieniach Wójta Gminy Lesława Blachy, Przewodniczącej Rady Gminy Moniki Mrówki oraz radnego powiatu Jerzego Pułki ogłoszono wyniki konkursów szkolnych związanych z tematyką odzyskania przez Polskę niepodległości. Liczni laureaci otrzymali nagrody i dyplomy.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetniły występy artystyczne. Zaprezentowali je uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołczy, wokaliści ze studia wokalnego działającego przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Gołcza. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza - Czapelanki.