XLVII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej w tym roku sesji w dniu 28 grudnia, Rada Gminy Gołcza podjęła uchwały dotyczące planu pracy Komisji oraz Rady Gminy. Następnie przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2028, a także dokonano zmiany w budżecie gminy na rok 2023 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ostatnim punktem sesji były wolne wnioski, które głównie dotyczyły bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem gminy. Obrady zakończono noworocznymi życzeniami.