Noworoczne Spotkanie 2024

Noworoczne spotkanie zorganizowane w dniu 13 stycznia 2024r. było okazją do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań, a także uhonorowania osób, którzy swoją postawą, czy wieloletnią pracą znacząco wpływają na rozwój gminy. Doceniono również firmy, które w sposób szczególny wyróżniają się w sferze biznesu oraz wspierają działalność Gminy Gołcza.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż, radni powiatowi, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka wraz z radnymi Gminy Gołcza, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie Jacek Rosół, sołtysi wsi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych i klubów sportowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, zakładów pracy oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Gołczy.

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha złożył noworoczne życzenia oraz podziękował wszystkim za współpracę. Następnie szczególnie zasłużonym wręczył symboliczne statuetki i odznaczenia stanowiące wyraz uznania i docenienia działań na rzecz rozwoju naszej gminy.

Nagrodę „Ambasadora biznesu” otrzymało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI. W imieniu Presa firmy Pana Mieczysława Jakubowskiego wyróżnienie odebrała Pani Hanna Majewska – Kupiec. Kolejną nagrodę „Ambasadora biznesu” otrzymał Pan Andrzej Sobczyk Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego ”PRIMA-BUD”. Statuetka „Mistrza biznesu” wręczona została Firmie Produkcyjno-Usługowej MARPOL-TRAILER Sp. z o.o. W imieniu Prezesa firmy Pani Lucyny Kubik nagrodę odebrał Pan Ireneusz Kubik.

Odznakę „Zasłużony dla Gminy Gołcza” Wójt Gminy Lesław Blacha wręczył Pani Urszuli Jasłowskiej z Klubu Senior + w Mostku. Podziękowania za upowszechnianie twórczości muzycznej i kulturalnej oraz promocję Gminy Gołcza otrzymał Dyrygent Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza – Czapelanki Pan Piotr Święchowicz oraz Prezes orkiestry Pan Tomasz Idzik.

Szczególne podziękowania wręczone zostały najdłużej sprawującym swoje funkcje, radnym gminy: Panu Janowi Rosołowi i Panu Janowi Słaboniowi oraz sołtysom wsi: Pani Barbarze Brodzie z Żarnowicy, Panu Krzysztofowi Mazurowi z Lasek Dworskich i Panu Wiesławowi Jaźwiec z Buku.

Wójt Gminy Gołcza podziękował również Komendantowi Powiatowemu Policji w Miechowie za pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Ponadto Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Mirosław Dróżdż wraz Wójtem Gminy wręczyli przedstawicielkom Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza Pani Zdzisławie Kyć i Pani Krystynie Marczewskiej dyplom uznania w ramach konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” za całokształt realizowanych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

O świąteczny klimat spotkania zadbali natomiast młodzi artyści ze studia Wokalnego prowadzonego w Gołczy przez Panią Monikę Korpusik.