Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza”. Więcej informacji tutaj