II Gminne Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 20.01.2024 roku w hali sportowej w Gołczy odbyły się II Gminne Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn, w tym 6 dziewczęcych i 10 chłopięcych. W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła MDP Gołcza, drugie MDP Czaple Wielkie, trzecie MDP Szreniawa. Natomiast w grupie chłopców pierwsze miejsce zdobyła MDP Gołcza, drugie MDP Trzebienice i trzecie II drużyna MDP Gołcza . Najlepszy czas wśród dziewcząt osiągnęła Paulina Wolnicka z MDP Gołcza, natomiast najszybszy wśród chłopców był Kacper Kobiński z MDP Gołcza.

Nad przebiegiem zawodów czuwał Komendant Gminny OSP dh Paweł Pysz, a Komisji Sędziowskiej przewodniczył dh Marceli Kubit. Puchary dla najlepszych drużyn oraz pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników ufundował Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP dh Lesław Blacha.

Zawody te były jednocześnie eliminacjami do Zawodów Powiatowych, które odbędą się w lutym w Charsznicy. Do zawodów powiatowych zakwalifikowały się trzy pierwsze drużyny zarówno dziewczęce jak i chłopięce.

W stosunku do ubiegłego roku, gdzie udział w zawodach wzięło 6 drużyn zaobserwować można znaczny wzrost zainteresowania młodzieży działalnością ochotniczych straży pożarnych. To bardzo cieszy, gdyż dzięki młodzieży możliwa jest wymiana pokoleniowa i ciągłość funkcjonowania OSP.