Dofinansowanie na remont drogi gminnej w Kamienicy

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Romany Nowak umowę o dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 140119K w miejscowości Kamienica. Wnioskowana kwota pomocy finansowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 729 834 zł.

Przetarg na wykonanie zadania został już rozstrzygnięty i niebawem zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji.

016 1

016 2