Porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

W dniu 19 marca 2024r. Gminy Gołcza, Iwanowice i Skała zawarły porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Podpisane przez władze gminy i uczelni porozumienie ma na celu przede wszystkim wdrożenie innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych, samowystarczalność gmin w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie oraz pozyskanie dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji.

Porozumienie stanowi deklarację współpracy przy pozyskaniu dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji, optymalizacji przetworzenia różnych typów odpadów w celu zmniejszenia ilości tych odpadów, poprawy ich stabilności i ewentualnego zastosowania jako wsadu do biogazowni, wdrożeniu innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych nakierowanych na zmniejszenie kosztów eksploatacji, dochodzeniu do samowystarczalności gmin w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie, możliwości podczyszczenia uzyskiwanego biogazu do parametrów zbliżonych do biometanu poprzez zmniejszenie udziału dwutlenku węgla w biogazie.

fot. Z. Sulima AGH