„Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna”

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy na czele z Prezesem Zygmuntem Wolnickim odebrali bon o wartości 780 000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki.

Dofinansowanie pozyskane zostało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.11 Wsparcie służb ratunkowych, typ projektów A. Zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych. Uroczystość odbyła się w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Wzięli w niej udział Wicemarszałek Łukasz Smółka i członek Zarządu Województwa Iwona Gibas.

026 1

026 2