Gmina Gołcza na dożynkach powiatowych

W minioną niedzielę w Nasiechowicach odbyły się XIV Dożynki Powiatu Miechowskiego. Podczas Święta Plonów, tradycyjnie, jak co roku Gminę Gołcza zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW Chobędza i Wysocice przygotowały degustację potraw, zaś Panie z KGW Kamienica uplotły wieniec oraz przygotowały przyśpiewki.