I sesja Rady Gminy Gołcza w kadencji 2014-2018

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie, w dniu dzisiejszym odbyła się już I sesja nowo wybranej Rady Gminy Gołcza. Pierwsze obrady poprowadziła najstarsza wiekiem radna Anna Cembrzyńska. Sesja miała szczególnie uroczysty charakter. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył także Wójt Gminy Lesław Blacha. Wcześniej Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gołczy Maryla Stasiek – Mentel złożyła sprawozdanie z przebiegu wyborów do rady gminy i na wójta gminy. Wręczono także zaświadczenia o wyborze.

Podczas sesji, w głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego i jego zastępców. Jednogłośnie Przewodniczącym Rady Gminy Gołcza na kadencję 2014 – 2018 wybrany został Stanisław Makola. Natomiast Wiceprzewodniczącymi Rady zostały wybrane Anna Cembrzyńska i Dorota Molenda. W czasie sesji głos zabrali licznie przybyli goście, składając gratulacje włodarzowi gminy i radnym.

Skład nowo wybranej Rady Gminy Gołcza na kadencję 2014 – 2018: Stanisław Makola, Anna Cembrzyńska, Dorota Molenda, Józef Gajos, Dawid Jawor, Henryk Kobiński, Witold Konieczny, Monika Kyzioł, Adam Maślanka, Roman Maślanka, Jan Rosół, Marek Sęk, Piotr Toboła, Mirosław Wójcikowski, Beata Wypchał.