Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Gołcza w celu zapewnienia lepszego dostępu niepełnosprawnych mieszkańców do ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych zakupiła samochód marki Ford Transit V 362. Zakup został zrealizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, obszar: „likwidacja barier transportowych w dostępie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjno – edukacyjnych poprzez zakup samochodu”. Łączny koszt nabytku to 117 957 zł, z czego 70 tys. zł stanowi dofinansowanie z PFRON, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. Samochód będzie wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych w Miechowie i Wolbromiu. Dzięki temu zmniejszy się efekt marginalizacji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej.