Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W najbliższym czasie we wszystkich sołectwach z terenu gminy Gołcza odbędą się wybory Sołtysów wsi i Rad Sołeckich. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniach wiejskich. Poniżej przedstawiamy terminarz zebrań wyborczych:

L.p.

Miejscowość

Data

Godz.

Miejsce zebrania

1

Buk

03.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

2

Mostek

03.02.2015r.

18.00

Budynek po byłej szkole podstawowej

3

Zawadka

03.02.2015r.

18.00

w domu u sołtysa

4

Trzebienice

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

5

Chobędza

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

6

Wielkanoc

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

7

Szreniawa

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

8

Krępa

05.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

9

Maków

05.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

10

Kamienica

05.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

11

Adamowice

06.02.2015r.

18.00

w domu u sołtysa

12

Żarnowica

06.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

13

Przybysławice

06.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

14

Ulina Mała

06.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

15

Gołcza

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

16

Cieplice

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

17

Rzeżuśnia

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

18

Ulina Wielka

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

19

Czaple Wielkie

08.02.2015r.

17.00

Świetlica wiejska

20

Czaple Małe

08.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

21

Wysocice

08.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

22

Laski Dworskie

08.02.2015r.

17.00

Świetlica wiejska