Komunikat w sprawie funkcjonowania punktów paszportowych

Informujemy, iż w pierwszej połowie listopada – w wybranych dniach – nie będzie możliwości złożenia wniosków paszportowych ani odbioru paszportów. Ograniczenia w działalności wszystkich punktów wynikają z koniecznych zmian technicznych. Poprzedzać one będą wejście w życie nowej ustawy, która przyniesie też usprawnienia w pozyskiwaniu dokumentów paszportowych.

Czytaj więcej...

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od  26 października 2022r. w kasie Urzędu Gminy w Gołczy wypłacany jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla rolników, którzy zadeklarowali odbiór należności w kasie urzędu.

"Cyfrowa Gmina"

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z firmą Alvenica Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Wartość tego zadania wynosi 140 tys. zł.

Czytaj więcej...

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”

W dniu wczorajszym, w Urzędzie Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie, podczas którego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektorzy szkół oraz wybrani nauczyciele otrzymali Nagrody Wójta. Wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Lesław Blacha składając jednocześnie gratulacje i życzenia stanowiące wyraz uznania za pracę dydaktyczną na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia. W spotkaniu uczestniczyła także Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Krystyna Marczewska.

Czytaj więcej...

Spotkanie autorskie w Centrum Kultury w Gołczy

W miniony piątek, w Centrum Kultury w Gołczy gościła znana i lubiana pisarka Ałbena Grabowska, znana zwłaszcza z cyklu „Stulecie Winnych”, który doczekał się ekranizacji. Uczestnicy spotkania mogli usłyszeć o początkach drogi pisarskiej oraz zawodowej, o jej korzeniach i ich wpływie na twórczość. Szczególnie ciekawe były anegdoty dotyczące udziału autorki w serialu „Stulecie Winnych”. Ałbena Grabowska podzieliła się informacją, że wkrótce ukaże się kolejna część serii „Uczniowie Hipokratesa” łączącej powieść fabularną z przełomowymi wydarzeniami w historii medycyny.  Już niebawem znajdzie się ona w zbiorach gołczańskiej biblioteki.

Czytaj więcej...

Informacja o zapisach na zakup węgla

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż od poniedziałku tj. 24 października 2022r. przyjmuje pisemne zgłoszenia od mieszkańców gminy Gołcza zainteresowanych zakupem węgla. O zakup mogą ubiegać się osoby, które nie kupiły węgla po cenach preferencyjnych. Przewiduje się sprzedaż w ilości po 1,5 t dla gospodarstwa domowego. Cena za tonę węgla będzie wynosić 2 000,00zł.

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa

W dniu 12 października 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego.

Czytaj więcej...