Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego siewu lub sadzenia meteriału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych  - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. 

Informacja do pobrania tutaj

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gołcza

W miniony piątek odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Gołcza. Najważniejszym tematem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gołcza za 2013 rok, które przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha.

 

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy

W dniu wczorajszym w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Gołczy odbyło się drugie z kolei spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanej przez gminę Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014 – 2022. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Lesława Blachę. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie naszej gminy, lokalni przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, a także młodzi mieszkańcy gminy.

Czytaj więcej...

Spotkanie w Ośrodku Wsparcia - Klubie Samopomocy w Mostku

W dniu 29.05.2014r. w Ośrodku Wsparcia – Klubie Samopomocy w Mostku odbyło się spotkanie z przedstawicielami gołczańskiego samorządu terytorialnego. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy Lesław Blacha, Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Piwowarczyk, pracownik GOPS Joanna Marczewska – Molenda, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy Zdzisława Kyć, proboszcz Parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacek Kalkowski.

Czytaj więcej...

Przetarg pn. Zakup i dostawa wyposażenia do toalet i do kuchni oraz utrzymania czystości w ramach projektu Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie gminy Gołcza realizowanego przez gminę Gołcza

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. Zakup i dostawa wyposażenia do toalet i do kuchni oraz utrzymania czystości w ramach projektu Nowoczesne oddziały przedszkolne na terenie gminy Gołcza realizowanego przez gminę Gołcza. Więcej informacji tutaj...

Taneczny Piknik Europejski w Przybysławicach

W dniu 1 czerwca 2014r. w Przybysławicach odbył się Taneczny Piknik Europejski. Zorganizowany został w ramach projektu pn.: „Taneczny piknik europejski - zakup strojów regionalnych oraz organizacja imprezy plenerowej promującej lokalne dziedzictwo kulturowe połączona z kultywowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...