Koknkurs Ukraina

Informacja dotycząca pracy PSZOK w Gołczy

Informujemy, że w sobotę 9 kwietnia 2022r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy będzie czynny od godz. 08:00 do 13:00.

 

 

Wznowienie działalności Punktu Informacyjnego KRUS w Gołczy

Informujemy, że od 4 kwietnia 2022 roku wznowiona zostaje działalność Punktu Informacyjnego KRUS w Gołczy. Punkt będzie czynny w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 08.00 do 11.00, w pokoju nr 29. Zapraszamy mieszkańców gminy Gołcza do korzystania z udogodnień i załatwiania spraw Punkcie Informacyjnym KRUS w Gołczy.

    

XXXI sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Gołcza, która odbyła się w dniu 30 marca 2022r. procedowano głównie uchwały z zakresu spraw finansowych. Dokonano zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowano, aby nie wyodrębniać w budżecie na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Trzebienicach

Gmina Gołcza przystępuje do realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Trzebienicach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na wykonanie zadania Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę z firmą PRDM Sp. z o.o. z Lelowa. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 4 644 608,78 zł, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie pozyskane z w/w Programu Inwestycji Strategicznych.

Czytaj więcej...

Szkolenie dot. stosowania środków ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach zaprasza na szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Obejmuje zakres podstawowy (szkolenie 2-dniowe) dla osób nieposiadających zaświadczenia. Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne jest przez 5 lat.

Czytaj więcej...

Dyżur Punktu Informacyjnego Fuduszy Europejskich

W dniu 31 marca 2022r. w godzinach od 8:00 – 15:00 w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie, przy ul. Warszawskiej 10 odbędzie się dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych dotyczyć będą pozyskania środków min. na:

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuje się XXXI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 30 marca 2022r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla mieszkańców Adamowic, Szreniawy, Przybysławic

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy jako administrator sieci wodociągowych na terenie gminy Gołcza informuje, że w dniu 25.03.2022r. w godz. od 8:00 do 15:00 zostanie wyłączona woda w miejscowościach ADAMOWICE, SZRENIAWA, PRZYBYSŁAWICE.

Powodem są prace związane z przebudową sieci wodociągowej. Inwestycje wykonuje firma ”Inżynieria Sanitarna KUREK" na zlecenie Urzędu Gminy w Gołczy.

PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI.