Projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyło się spotkanie uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Gołcza z raperami Bęsiem i DJ Yonasem, którzy jako RYMcerze przemierzają  kilometry i odwiedzają liczne szkoły w Polsce i za granicą, by nieść w świat pozytywny przekaz do młodzieży.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Urząd Gminy w Gołczy przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz projekt Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu niniejszego dokumentu.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na indywidualne konsultacje dot. możliwości pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich m.in. na: otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, inne formy wsparcia z FE. Konsultacje odbędą się w dniu 24.10.2022r. (poniedziałek) w godz. 11:30 - 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Czytaj więcej...

Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca "Miechowiacy"

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie zaprasza wszystkich kochających taniec, śpiew, muzykę, folklor i dobrą zabawę na przesłuchania taneczno - wokalne w dniach 14 i 28 października 2022r. w CKiS w Miechowie, przy ul. Marii Konopnickiej 4, sala fitness. Więcej informacji tutaj...

Szkolenie rolnicze

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”, które odbędzie się w dniu 18.10.2022 r. w Remizie OSP w Gołczy. Rozpoczęcie szkolenia godz. 9:00.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza

Urząd Gminy w Gołczy przypomina o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030. Zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Konsultacje prowadzone są w celu prezentacji projektu strategii, a także poznania opinii i zebrania uwag do niniejszego projektu.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza przedstawicieli władz gminnych, sołtysów, członków organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i zainteresowanych mieszkańców gminy Gołcza, na konferencję gminną dotyczącą konsultacji społecznych budowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działalności w ramach podejścia LEADER programu PROW 2023-2027, realizowanego na terenie powiatu miechowskiego.

Czytaj więcej...

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Urząd Gminy w Gołczy przekazuje do publicznej wiadomości adresy punktów dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej. Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne dlatego też działania podejmowane przez Urząd Gminy w Gołczy mają charakter prewencyjny.

Czytaj więcej...