Informacja o pracy PSZOK w sobotę 9 marca

Informujemy, iż  w najbliższą sobotę tj. 9 marca 2024 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy będzie czynny w godz. 08:00 - 12:00.

 

 

Informacja o pracy urzędu

Informujemy, iż w dniu 8 marca 2024 r. (piątek), Urząd Gminy w Gołczy będzie czynny od godz. 09:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dofinansowanie na remont drogi gminnej w Kamienicy

Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z Wojewodą Małopolskim Krzysztofem Klęczarem, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Romany Nowak umowę o dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 140119K w miejscowości Kamienica. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 729 834 zł.

Czytaj więcej...

„Młodzież zapobiega pożarom edycja 2024”

W dniu 29 lutego 2024 roku miała miejsce kolejna odsłona Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom edycja 2024”. Gminne eliminacje konkursu odbyły się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy. Organizatorami był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy oraz Szkoła Podstawowa w Gołczy. W turnieju uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Gołcza w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza (klasy I-IV), grupa starsza (klasy V-VIII).

Czytaj więcej...

Ostatni termin na złożenie wniosku o pomoc dla producentów kukurydzy na ziarno

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o pomoc dla producentów kukurydzy na ziarno. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 29 lutego 2024r. W tym dniu Biuro Powiatowe w Miechowie Małopolskiego  Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie czynne od godz. 7:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta.

Poradnictwo Psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje, iż od stycznia 2024 roku w ramach otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa uruchamia Poradnictwo Psychologiczne.

Czytaj więcej...

Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Ulinie Wielkiej

W dniu dzisiejszym dokonano symbolicznego otwarcia wirtualnej strzelnicy w Ulinie Wielkiej. W wydarzeniu uczestniczyli: Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie mjr Zofia Kuśmierowska – Rogosz, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka, Zastępca Wójta Tomasz Błaut, Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel, p.o. Dyrektora Centrum Kultury Iwona Durbas, Sołtys wsi Ulina Wielka Barbara Połcik, Dyrektor SP Wysocice pełniący także funkcję instruktora Marek Machnik, instruktor Piotr Wiszniewski oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wysocicach.

Czytaj więcej...

XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 6 lutego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Gołcza. Radni podjęli szereg uchwał związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz bieżącą działalnością gminy. Uchwały dotyczyły:

 

Czytaj więcej...