Od 22 września 2022r. można składać wnioski o dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje mieszkańców gminy Gołcza, że od dnia 22 września 2022r. można składać wnioski na niektóre źródła ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD o naborze wniosków

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Dyżur Punktu Informacyjnego Fuduszy Europejskich

Informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 26 września 2022r. w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Agendy Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Miechowie (ul. Warszawska 10) będzie pełniony dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej...

Uroczyste otwarcie Centrum Rozwoju Dziecka w Czaplach Małych

W minioną niedzielę w Czaplach Małych dokonano uroczystego otwarcia Centrum Rozwoju Dziecka PERSPEKTYWY KIDS. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Lesław Blacha, Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki, Przewodnicząca Rady Gminy Monika Mrówka wraz z radnymi gminy, proboszcz parafii Czaple Wielkie ks. Jacek Wójcicki, sołtysi wsi, a także prezes Stowarzyszenia Honestus Łucja Hagno-Rams oraz wiceprezes Barbara Nowakowska – Mossór.

Czytaj więcej...

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 23 września do 1 października 2022 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie.

Czytaj więcej...

Umowa na realizację projektu „Pod biało – czerwoną”

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą umowę dotyczącą sfinansowania zakupu masztu i flagi oraz jej instalacji w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”. Dotacja wynosi 8 tys. zł i pochodzi ze środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057), w związku Uchwałą Nr XXXII/329/22 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

Czytaj więcej...