Koknkurs Ukraina

Porozumienie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Miechowskiego Jackiem Kobyłką o współpracy w zakresie wsparcia realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej...

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, którego celem jest promowanie pozytywnego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej...

XXX sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 17.02.2022r. Rada Gminy podjęła 15 uchwał. Między innymi dokonano zmian w budżecie na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przyznano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Makowie i Trzebienicach, a także zdecydowano o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej...

Otwieramy PSZOK

Od najbliższej soboty 12 lutego 2022r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Gołczy. PSZOK będzie czynny dwa razy w tygodniu: w środę w godz. 11:00 – 17:00 i sobotę w godz. 08:00 – 14:00.

 

Czytaj więcej...

Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Gołcza chce przystąpić do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuje się XXX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Gołczy informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2022 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (oryginały do wglądu), dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.

Czytaj więcej...

Wyposażenie dla jednostek OSP

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z Buku, Gołczy i Trzebienic wzbogaciły się o nowe wyposażenie. Wójt Gminy Lesław Blacha przekazał je druhom w ubiegłym tygodniu. OSP Gołcza otrzymała nowy radiotelefon, OSP Buk elementy umundurowania galowego, a OSP Trzebienice ubrania koszarowe dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Czytaj więcej...