Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami z gradem

IMGW-PIB ostrzega przed burzami z gradem, porywami wiatru do 60 km/h, opadami deszczu do 25 mm. Możliwość wystąpienia zjawisk od godz. 14:00 do 21:00 w dn. 06.06.2023r.

 

Zintegrowane statystyki gospodarstw rolnych

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, iż od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Dane można przekazać przez formularz on-line na stronie stat.gov.pl lub ankieterowi (telefonicznie lub osobiście). Celem badania jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej.

Czytaj więcej...

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gołczy

Przypominamy, iż mieszkańcy gminy Gołcza w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać wytwarzane przez siebie w gospodarstwach domowych odpady komunalne takie jak: zużyty sprzęt RTV, AGD, meble czy opony samochodowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego pod adresem Gołcza 114. 

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wyborów łąwników sądowych

W związku z upływem z końcem 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Miechowie, uprzejmie informujemy, że podjęło uchwałę określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać na czteroletnią kadencję 2024 – 2027: do Sądu Rejonowego w Miechowie – 1 ławnik.

Czytaj więcej...

Remigiusz Rączka gotował w Gminie Gołcza

Niedzielne popołudnie mieszkańcy Gminy Gołcza mogli spędzić w towarzystwie znanego i lubianego kucharza ziemi śląskiej Remigiusza Rączki. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Aktywny senior to JA" realizowanego przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza, a dofinansowanego przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0” edycja V. Impreza była zwieńczeniem wszystkich dotychczasowych warsztatów i zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i odżywiania.

Czytaj więcej...

Informacja o przerwie w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, iż w związku z otrzymaną informacją od PGE Dystrybucja S.A., że w dniu 31.05.2023r. w godzinach 8:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej nr 772 Gołcza Wodociąg, w tym dla budynku Urzędu Gminy w Gołczy praca w tym czasie tut. urzędu będzie ograniczona w zakresie wydawania dokumentów, zaświadczeń, bądź sprawdzania danych w przypadkach, gdy będzie to wymagało korzystania z systemów elektronicznych.

 

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach zaprasza na szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Obejmuje zakres uzupełniający (szkolenie 1-dniowe) dla osób, które ukończyły takie szkolenie w latach poprzednich. Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ważne jest przez 5 lat. Szkolenie odbędzie się w Remizie OSP w Gołczy w dniu 7 czerwca 2023 r. o godz. 8:00.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...